Տնօրէնուհիին Խօսքը

Սուրբ Յակոբ եկեղեցւոյ Հ.Օ.Մ.ի Ծաղկոցը մեծ համբաւ կը վայելէ իր հարուստ եւ բազմատեսակ դաստիարակչական ծրագիրներով ու որակաւոր սպասարկութեամբ: Աւելի քան երեսուն տարի է, որ Հ.Օ.Մ.ի Ծաղկոցը կը հետեւի մանկավարժական ծրագիրներու միշտ հետապնդելով երեխային շահերը: Առ այդ, իր դաստիարակչական ծրագրին ներմուծեց «Jouer c’est magique»ը, հիմնուած «High/scope Perry School project» գաղափարին վրայ, թելադրուած «Ընտանիքի եւ Փոքրերու Նախարարութեան» կողմէ: Այս ուղղութեամբ տնօրէնութիւնն ու դաստիարակները դասընթացքներու եւ դասախօսութիւններու միջոցաւ կը հետեւին բոլոր նորութիւններուն: «Jouer c’est magique»-ի մօտեցումը կը վերածէ փոքրերու զանազան խաղի անկիւնները աշխատանոցներու, ուր փոքրիկը իր ազատ կամքով կ՛ընտրէ իր աշխատանոցը եւ հետաքրքրութիւնը ամբողջութեամբ կը փորձէ կեդրոնացնել նոր գիտելիքներու վրայ, փորձառութիւններ ձեռք ձգելու համար, զարգացնելով իր իմացական, լեզուական, ընկերային, հոգեբանական, բարոյական եւ ֆիզիքական կարողութիւնները:

2008 թուականէն սկսեալ, հետեւելով նախարարութեան դաստիարակչական ծրագիրներուն, մեր ուշադրութեան առարկան դարձուցած ենք դէպի «Accueillir la petite enfance» դաստիարակչական ծրագրին, որ կը ներառէ հիմնական եւ կարեւոր տարրեր եւ կրթական ծառայութիւններ, որոնք կը նպաստեն երեխային ընդհանուր եւ բարենպաստ զարգացման մէջ :

Այս ծրագիրը կ՛ուղղէ երեխան դէպի առողջ սննդականոն ու բարենպաստ սովորութիւններ, դրական ազդեցութիւն ձգելով երեխային առողջութեան եւ բարեկեցութեան վրայ: Նաե՛ւ, կը բացայայտէ իրեն շրջապատող աշխարհը, կը բարելաւէ հետաքրքրութիւնները, կը սորվեցնէ հաշուել, կազմակերպել, հաւաքել, ամրապնդել եւ իրականացնել ֆիզիքական ու ձեռային ճարտարութիւնը, կը զարգացնէ լեզուն: Երաժշտութեան եւ պարի միջոցաւ մեր երեխաները հարուստ փորձառութիւն ձեռք կը ձգեն :

Որպէս տնօրէնութիւն, ջանք չենք խնայեր երեխան նախապատրաստելու հաւաքական կեանքի եւ ներդաշնակ անցման շրջանի մը Ծաղկոցէն դէպի Maternelle դասարան :

Մեր առաքելութիւնը յստակ եւ պարզ է.- Ստեղծել ապահով, հաճելի, հետաքրքրական եւ դաստիարակիչ վայր մը, յանուն մե՛ր երեխաներուն, ձե՛ր երեխաներուն :

Բարի գալուստ կը մաղթեմ

Սիլվա Քէօշքերեան
Տնօրէնուհի