Ընդունման Պայմաններ

Սպասման ցանկի առաջնահերթութիւնը կը կատարուի հետեւեալ ձեւով.

  • Հ.Օ.Մ.ի Ծաղկոցի պաշտօնէութիւն
  • Հ.Օ.Մ.ի Ծաղկոցի ծնողք որ արդէն այլ զաւակ ունի Ծաղկոցի մէջ
  • Հին ծնողք
  • Իւրաքանչիւր տարիքային խումբի տրամադրուած թիւ
  • Երեխայի արձանագրութեան թուական
  • Սպասման ցանկ