Մեր հետ կամուելու համար

Կրնաք հետեւեալ թիւերուն հեռաձայնել.-

Արձանագրութիւն՝ Կրթական Գործադիր Մարմնի գրասենեակ.
3400 Rue Nadon
հեռ. Tél. (514) 331-9993

Լիզա Մազլումեան

Հ.Օ.Մ.ի Ծաղկոցի տնօրէնուհի եւ Պատասխանատու՝ անձնական տեղեկութիւններու ապահովութեան

cpedirection@cpestjacques.com

 

45.53244464584039,-73.6972387105896,16