Մեր հետ կամուելու համար

Կրնաք հետեւեալ թիւերուն հեռաձայնել.-

Արձանագրութիւն՝ Կրթական Գործադիր Մարմնի գրասենեակ.-
3400 Rue Nadon
հեռ. Tél. (514) 331-9993

Հ.Օ.Մ.ի Ծաղկոցի Տնօրէնութիւն եւ քարտուղարութիւն.-
3401 Rue Olivar-Asselin.
հեռ. (514) 331-1290

hasmig.manoug@cpestjacques.com

 

45.53244464584039,-73.6972387105896,16