Ճաշաժամեր

8:30 – 9:00
Մէկ գաւաթ կաթ եւ սանտուիչ մը, արմտիկ, ձուաձեղ, պանիրով հաց եւ քրուասան :

10:00
Պտուղ եւ բանջարեղէն, պանիրով հաց կամ մածունով (լէպնի) հաց :

11:00 – 12:00
Տաք ճաշ բազմազան ճաշացուցակով, որուն կ՛èընկերանան կաթ, աղցան ու բազմաթիւ սննդարար ուտելիքներ : Ճաշացուցակը կը կրկնուի երեք շաբաթը անգամ մը :

14:00
Պանիրով հաց, պտուղ կամ մածուն :

16:00
Պտուղ կամ սանտուիչ

Բացարձակապէս արգիլուած է որեւէ տեսակի ուտելիք կամ անուշեղէն ուղարկել երեխային հետ, առանց դաստիարակի հաւանութեան :

Եթէ երեխան առողջութեան պատճառներով յատուկ ճաշացուցակի կը հետեւի, ծնողքը պարտաւոր է տեղեկացնել տնօրէնութեան որպէսզի յատուկ դասաւորում կատարուի երեխային համար :

Հ.Օ.Մ.ի Ծաղկոցը կը վստահեցնէ որ ճաշացուցակը կը համապատասխանէ Guide Alimentaire Canadien-ին, իսկ խոհարարն ու սպասարկողը վկայուած են,L’Hygiène et la salubrité alimentaire, volet Gestionnaires d’établissements alimentaires.ի կողմէ :