Դաստիարակչական Ծրագիր

Սուրբ Յակոբ Եկեղեցւոյ Հ.Օ.Մ.ի Ծաղկոցը կը գործադրէ.- Accueillir la petite enfance, jouer c’est magique ե դաստիարակչական ծրագիրը, թելադրուած Քէպէքի Ընտանիքի եւ Փոքրերու նախարարութեան կողմէ, որ հիմնուած է 5 կարեւոր կէտերու վրայ.-

  • Իւրաքանչիւր երեխայ յատուկ է. երեխան իր զարգացման առաջին միջնորդն է :
  • Երեխան կը սորվի խաղի միջոցով. երեխայի զարգացման գործընթացը համապարփակ եւ ամբողջական է :
  • Սոյն ծրագիրը կ՛օգտագործէ խաղը որպէս առաջնահերթ միջոց փոխ-գործակցութեան եւ երեխային զարգացման : Կ՛առաջնորդէ դաստիարակը ծրագրաւորելու խաղի անկիւնները, որ կը վերածուին աշխատանոցի կամ հարուստ ու բազմազան նիւթի, որոնք կարեւոր են երեխային բանալի եւ գործնական փորձառական զարգացման մէջ:
  • Աշխատանոցի պահը կ՛առաջնորդէ երեխան ընտրելու իր աշխատանքը, իր կարողութեան, պահանջքին եւ իր հետաքրքրութիւններուն համաձայն : Այդ առարկաները որոնք իր տրամադրութեան տակ են առիթ կու տան որ երեխան զարգացնէ իր փորձառութիւնները, փոխ-յարաբերութիւն ստեղծելով առարկաներուն հետ, որոնք կ՛օգնեն մտային զարգացման մէջ : Դաստիարակը կը դիտէ ու կը քաջալերէ երեխայի մտորումները, ստեղծագործութիւնը, մանաւա՛նդ հարցերու լուծումը :
  • Սոյն ծրագիրը օգտակար է երեխային իր բոլոր երեսներով. կազմակերպական իմաստով Հ.Օ.Մ.ի Ծաղկոցը ունի կայուն անձնակազմ մը, որ ամբողջ տարեշրջանի ընթացքին կը հետեւի երեխային, ինչ որ առիթ կու տայ երեխային դիւրութեամբ ընտելանալ միջավայրին, ուղղակի կապ ունենալով իր դաստիարակին հետ :

Երեխան տէրն է իր զարգացման

Հ.Օ.Մ.ի Ծաղկոցը ունի խաղավայր մը եւ մարզասրահ մը : Տարածուն սրահները, բազմազան խաղալիքները ու հարուստ նիւթերը առիթ կու տան երեխային որ ազատ վազէ, մագլցի, սահի, ցատկէ եւլն. ու զօրացնէ իր ֆիզիքական կարողութիւններն ու շարժումները :

Հ.Օ.Մ.ի Ծաղկոցը իր ապահով միջավայրով, դաստիարակչական, հարուստ եւ բազմազան առարկաներով, ձեռնարկներով, աշխատանոցներով, առօրեայ մնայուն ծրագիրով, ու զանազան ճաշացուցակներով առիթ կու տայ երեխային ընկալելու կեանքի օրէնքները :

Սիրելի ծնողք, ձեր գործակցութիւնն ու աջակցութիւնը ձեր զաւկի դաստիարակին հետ մեծ ազդեցութիւն ունի ձեր զաւկի հեզասահ եւ համերաշխ աճի ու զարգացման մէջ :